Blog Arşivleri

Gıda Güvenliği Bağlantı ve Linkler

Gıda Güvenliği Nedir?

Günümüzde eski usül gıda işleme ve tüketiciye sunma yaklaşımlarında gerek tüketicinin bilinçlenmesi gerekse ülkelerin gıda yasalarını “daha sağlıklı ve güvenli gıda üretme” doğrultusunda güncellemeleri nedeniyle çok önemli değişimler meydana gelmiş ve gıda güvenliği konusu son yılların en önemli toplumsal konusu olmuştur.

 

Gıda güvenliği kavramına dar bir çerçeveden bakıldığında, gıdaların amaçlanan kullanımına uygun olarak hazırlanması ve tüketildiğinde tüketicilere zarar vermemesi anlamında kullanılan bir kavram olmakla beraber daha geniş anlamda gıda kaynaklı hastalıklara neden olan biyolojik,fiziksel ve kimyasal etkenleri önleyecek şekilde gıdaların işlenmesi, hazırlanması, depolanması ve son tüketiciye sunulmasını tanımlayan bilimsel bir sistem döngüsüdür. Güvenli gıda ise her türlü bozulma ve bulaşmaya yol açan etkenden arındırılarak tüketime uygun hale getirilmiş gıdadır.

 

 

Gıda üretimi yapan işletmelerde (restaurant, otel, pastane, vs) kaliteli üretim sisteminin yanında öncelikli olarak gıdanın güvenliğini tarladan çatala kadar garanti altına alan ISO 22000 sistemi uygulaması gıda güvenliği açısından çok etkin bir yönetim sistemi haline gelmiştir. Gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik bir sistem olan ISO 22000 gıda işletmelerinde, güvenli gıda üretimi için gerekli olan hijyen şartlarının(personel hijyeni,ekipman hijyeni,hammadde hijyeni,ortam hijyeni vs) belirlenmesini ve bu şartların üretimden tüketime sunulmasına kadar uzanan döngü içerisinde eksiksiz uygulanmasını,oluşabilecek risklerin önceden tanımlanmasını ve bu risklere karşı alınacak önlemlerin belirlenmesini açıkca ortaya koyan uluslararası bir yönetim sistemidir.Ayrıca 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren 1782002 sayılı yeni AB Gıda Kanunu Yönetmeliği ile AB’de yasal bir nitelik kazanmış olan ve Türkiye’de de 27 Mayıs 2004 tarih ve 5179 sayılı “Gıdaların Üretimi,Tüketimi ve Denetlenmesine dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek kabulü Hakkında Kanun” kapsamında ülkemizde de gıda güvenliği konusu ve gereksinimleri zorunlu hale getirilmiştir.

 

Ayrıca iyi hijyen uygulamaları (GHP) ve iyi üretim uygulamaları (GMP) marka güvenilirliğinin ve rekabetçi avantajın korunmasındaki temel unsurları oluşturduğundan, çalışan personelin sürekli eğitimi ve bu süreçlerin sürekli olarak iyileştirilmesinin gıda işletmelerinin çıtasını yükselteceği göz ardı edilemeyecek bir gerçektir.

 

Gıda kaynaklı hastalıklar, hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde insan sağlığı üzerinde özellikle çocuklar, yaşlılar ve hamilelerde ciddi bir tehlike oluşturmaktadır. Bunun sonucunda insanların sağlığını ve hayatını kaybetmesi yanında, yapılan sağlık harcamaları büyük ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. Gıda güvenliği programlarının uygulanmasıyla bu tehlikeler en aza indirilerek meydana gelen hatanın nereden kaynaklandığı ve çözümü bulunabilmektedir.

GMP – GHP İyi Üretim Hijyen Uygulamaları

Güvenli gıda beklentilerinin artması bir çok uygulamayı da beraberinde getirmiştir. Bunları, iyi tarım uygulamaları, iyi hijyen uygulamaları (GHP), iyi üretim uygulamaları gibi artırmak mümkündür. Bu uygulamalardan en eski olanı GMP’dir.

 

GMP: Good Manufacturing Practice ‘nin kısaltılışdır. GMP; gıda ürünlerinin üretimi ve dağıtımında temel yaklaşımlardan olup ürünlerde kalite sağlamak için hammadde, işleme, ürün geliştirme, üretim, paketleme, depolama, dağıtım aşamalarında kesintisiz uygulanması gereken bir teknikler dizisidir.

 

GMP, imalatta bir kalite yaklaşımıdır ve tüm gıda sanayi elemanlarının profesyonel çalışmasını temin ederek güvenilir ve etkili ürün üretimini sağlar.

 

GMP: bir işletmeyi tüm yönleri ile yani, sahip olması gereken temel özellikleri ile ve her üretim süreci için farklı kriterle ele almaktadır. Üretim yeri, çevre, alet ekipman ve üretim süreci, personel ve hammaddenin kalite ve güvenilirliklerini tanımlar ve kontrol altına alır.

 

Günümüzde Türk gıda sistemi HACCP ve GMP gibi kalite sistemlerinin uygulandığı güvenilirlik yaklaşımına doğru gitmektedir.

 

HACCP sistemi çok önemli bir sistem olmakla beraber tek başına yeterli olmayabilir. Gıda Hijyeni-Kodeks Genel Prensiplerine dayalı sistemlerin uygulanması, sistemi tamamlayabilir.

 

Resmi ve Kurumsal siteler

T.C Sağlık Bakanlığı, (http://www.saglik.gov.tr),

Türk Standartları Enstitüsü ,(http://www.tse.gov.tr),

T.C Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, (http://www.tarim.gov.tr),

Atatürk Orman Çiftliği, (http://www.aoc.gov.tr),

Et ve Balık Kurumu, (http://ebk.gov.tr),

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ,(http://www.caykur.gov.tr),

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ,(http://www.sanayi.gov.tr),

T.C. Tütün, Tütün Mamülleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu, (http://www.tapdk.gov.tr),

Tarım ve Köyisleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü ,(http://www.kkgm.gov.tr),

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği, (http://www.abgs.gov.tr),

Türk Akreditasyon Kurumu, (http://www.turkak.org.tr),

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ,(http://www.tubitak.gov.tr/),

Gıda Mühendisleri Odası ,(www.gidamo.org.tr),

TURİZM BAKANLIĞI ,(www.turizm.gov.tr),

TÜBİTAK ,(www.tubitak.gov.tr),

Türk Standartları Enstitüsü, (www.tse.org.tr),

Türkiye Kalite Derneği, (KalDer) (www.kalder.org.tr),

Sivil toplum kuruluşları:

Gıda Güvenliği Derneği ,http://www.ggd.org.tr ,

Türk Toksikoloji Derneği, http://www.turktox.org.tr,

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu ,http://www.gdf.org.tr,

Gıda Teknolojisi Derneği, http://www.gidadernegi.org ,

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği, http://www.setbir.org.tr ,

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçılar Birliği ,http://www.besd-bir.org ,

Ambalaj Sanayicileri Derneği ,http://www.ambalaj.org.tr ,

Birleşmiş Markalar Derneği , http://www.birlesmismarkalar.org.tr ,

Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği, http://www.bysd.org ,

Gıda Katkı ve Yardımcı Madde Sanayicileri Derneği, (http://www.gidakat.org.tr),

Meyve Suyu Endüstrisi Derneği, (http://www.meyed.org.tr),

Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği, http://www.mumsad.org.tr ,

Nişasta ve Glikoz Üreticileri Derneği ,http://www.nigud.com ,

Pirinç Değirmencileri Derneği, http://www.pdd.org.tr,

Şekerli Mamül Sanayicileri Derneği, http://www.semad.org ,

Tarım Ürünleri Hububat İşleme ve Paketleme Sanayicileri Derneği, (http://www.pakder.org.tr),

Teneke Ambalaj Sanayicileri ve İşadamları Derneği , http://www.tasiad.net ,

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği, http://www.makarna.org.tr ,

Tüm Gıda İthalatçıları Derneği, http://www.tugider.org.tr ,

Un Sanayicileri Derneği , http://www.usd.org.tr ,

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği, (http://www.dsymb.org.tr),

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği, http://www.yum-bir.org ,

Türkiye Yem Sanayicileri Birliği , http://www.turkiyeyembir.org.tr ,

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi, http://www.tvhb.org.tr ,

Veteriner Hekimler Derneği ,http://vethekimder.org.tr ,

Türk Tabipleri Birliği, http://www.ttb.org.tr ,

Türk Veteriner Hekimler Birliği Vakfı ,http://www.tvetvakfi.org.tr,

Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Odası , http://www.avho.org.tr ,

Türkiye Ziraatçılar Derneği, http://www.ziraatcilerdernegi.org.tr,

Organik Ürün Üreticileri ve Sanayicileri Derneği , http://www.orguder.org.tr ,

 

Uluslararası bağlantılar:

 

Aoac (Association of Official Analytical Chemists, http://www.aoac.org ,

Aocs (American Oil Chemist Society), http://www.aocs.org ,

Apha (American Public Health Association) ,http://www.apha.org ,

EFQM (European Foundation For Quality Management) ,http://www.efqm.org,

England Food Standards Agency, http://www.food.gov.uk ,

EOQ – European Organization for Quality, http://www.eoq.org ,

European Association for Food Safety, http://www.safeconsortium.org ,

European Food Safety Authority, http://www.efsa.eu.int ,

FAO (Food and Agricultural Organization), http://www.fao.org ,

ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation, http://www.ilac.org,

ISO (International Organization for Standardization) ,http://www.iso.ch,

Codex Alimentarius , http://www.codexalimentarius.net ,

FAO- Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü , http://www.fao.org ,

WHO- Dünya Sağlık Örgütü ,(http://www.who.int),

UNICEF ,(http://www.unicef.org),

WTO- Dünya Ticaret Örgütü ,(http://www.wto.org/),

FAO- BM Gıda ve Tarım Örgütü / Türkiye, (http://www.un.org.tr),

UNICEF / Türkiye, (http://www.unicef.org/turkey/),

IFT- İnstitute of Food Technologists (http://www.ift.org/cms/)

IFT Gıda Mühendisliği Dairesi ,(http://www.ift.org),

ABD Gıda ve İlaç Kurumu, (http://www.fda.gov),

ABD Tarım Bakanlığı ,(http://www.usda.gov),

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi, (http://www.efsa.eu.),

AB Sağlık ve Tüketicinin Korunması Genel Müdürlüğü ,

Confederation of the Food and Drink Industries of the EU ,(http://www.ciaa.be),

International Food Policy Research Institute, (http://www.ifpri.org),

International Food Information Council, (http://ific.org),

American Society of Agricultural and Biological Engineers, (http://www.asabe.org),

İngiltere: Institute of Food Science and Technology, (http://www.ifst.org),

Europen Federation of Food Science and Technology, (http://www.effost.org),

International Union of Food Science and Technology, (http://www.iufost.org),

Avustralya: Australian Institute of Food Science and Technology Incorporated ,(http://www.aifst.asn.au),

Belçika: Belgian Association of Food Technology (BAFT) ,(http://www.agr.kuleuven.ac.be),

Kanada: Canadian Institute of Food Science and Technology, (http://www.cifst.ca),

Çin: Chinese Institute of Food Science and Technology ,(http://www.cifst.org.cn),

Çek Cumhuriyeti: Czech Committee of Food Science and Technology, (http://www.vupp.cz/ckpvt/english.htm),

Danimarka: Danish Association of Food Science and Technology, (http://www.levs.dk),

Yeni Zelanda: New Zealand Institute of Food science and Technology, (http://www.nzifst.org.nz),

Yeni Zelanda: Institution of Professional Engineers, (http://www.ipenz.org.nz/ipenz),

Norveç: Norwegian Food Research Institute ,(http://www.matforsk.no),

İsveç: The Swedish Institute for Food and Biotechnolog, (http://www.sik.se),

Tayland: Institute of Food Research and Product Development, (http://www.ku.ac.th),

International Society of Food Engineering ,(http://www.bsyse.wsu.edu/isfe),

Avrupa Ulusal Mühendislik Örgütleri Federasyonu, (http://www.feani.org),

Uluslararası Mühendisler Konsorsiyumu ,(http://www.iec.org),

Gıda Güvenliği ve Uygulamalı Beslenme Merkezi, (http://vm.cfsan.fda.gov),

Uluslararası Gıda Mühendisliği Dergisi ,(http://www.bepress.com/ijfe),

Gıda Mühendisliği Dergisi ,(http://www.elsevier.com),

Üniversitelerin Gıda Mühendisliği Bölümleri

 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi ,(http://www.mmf.ibu.edu.tr/gida.htm),

Afyon Kocatepe Üniversitesi, (http://www.afmuh-gida.aku.edu.tr/),

Akdeniz Üniversitesi, (http://www.akdeniz.edu.tr/cgi-bin/ziraat/frame?bolumler),

Ankara Üniversitesi ,(http://food.eng.ankara.edu.tr/),

Celal Bayar Üniversitesi, (http://www.bayar.edu.tr/~gida/),

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, (http://gida.comu.edu.tr/),

Çukurova Üniversitesi ,(http://www.cu.edu.tr/fakulteler/zf/gida_muh/gida_muh.htm),

Ege Üniversitesi, (http://food.ege.edu.tr/),

Erciyes Üniversitesi, (http://mf.erciyes.edu.tr/gida/ana_sayfa.htm),

Gaziantep Üniversitesi ,(http://www.gantep.edu.tr/ab/index.php?bolum=100&bolum_id=104),

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, (http://ziraat.gop.edu.tr/bolumler/gida/index.asp),

Hacettepe Üniversitesi ,(http://www.food.hacettepe.edu.tr/),

Harran Üniversitesi, (http://ziraat.harran.edu.tr/gida/index.htm),

İnönü Üniversitesi ,(http://www.inonu.edu.tr/fakulte/mhf/gida/),

İstanbul Teknik Üniversitesi ,(http://www.food.itu.edu.tr/),

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ,(http://likya.iyte.edu.tr/food/index.html),

Mersin Üniversitesi ,(http://www.mersin.edu.tr/bolumler.php?fid=8&id=45),

Mustafa Kemal Üniversitesi ,(http://www.mku.edu.tr/genel/fakulte/ziraat/gida/index.html),

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, (http://www2.omu.edu.tr/akademik_birimler/muhendislik/gidamuh.htm),

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, (http://www.fde.metu.edu.tr/),

Pamukkale Üniversitesi, (http://gidamuh.pamukkale.edu.tr/),

Selçuk Üniversitesi, (http://ziraat.selcuk.edu.tr/gida/),

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, (http://www.ksu.edu.tr/index.php?afile=bolum&menu=3&birim=ZF&bolum=GM&op=1),

Trakya Üniversitesi ,(http://www20.uludag.edu.tr/~gidamu),

Uludağ Üniversitesi, (http://www20.uludag.edu.tr/~gidamu/),

Yüzüncü Yıl Üniversitesi ,(http://www.yyu.edu.tr,

Atatürk Üniversitesi ,(http://fakulteler.atauni.edu.tr,

Süleyman Demirel Üniversitesi ,(http://w3.sdu.edu.tr,

Sakarya Üniversitesi, (http://www.food.sakarya.edu.tr/),

Cumhuriyet Üniversitesi, (http://www.cumhuriyet.edu.tr/akademik/fak_muhendislik/gida/index.htm),

 

Kütüphaneler

 

Milli Kütüphane,

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Digital Kütüphanesi (TAGEM),

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayın Dairesi Başkanlığı Kütüphanesi (AGRIS),

 

Reklamlar